Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Jakub uległ wypadkowi przy pracy- spadł z cysterny z wysokości 3,5 m, w następstwie czego doznał obrażeń ciała w postaci: niedowładu wiotkiego kończyn dolnych, złamania kręgu L1 z przemieszczeniem, urazu głowy z krwotokiem podpajęczynówkowym, złamania żeber. Porusza się na wózku.