Przekaż darowiznę

Na początku sierpnia 2020 r. Pan Jan uległ wypadkowi podczas jazdy rowerem. W wyniku czego doznał złamania kręgosłupa szyjnego.  Ma sparaliżowane kończyny dolne i niedowład rąk.