Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Na początku sierpnia 2020 r. Pan Jan uległ wypadkowi podczas jazdy rowerem. W wyniku czego doznał złamania kręgosłupa szyjnego.  Ma sparaliżowane kończyny dolne i niedowład rąk.