Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

W dniu 07.01.2020 w Barlinku kierujący pojazdem ciężarowym z przyczepą potrącił pieszą wciągając pod zestaw; poważne obrażenia ciała: złamanie otwarte wieloodłamowe obu kończyn dolnych (duże prawdopodobieństwo amputacji)-Klientka nadal przebywa w szpitalu.