Przekaż darowiznę

Pan Jerzy uległ wypadkowi przy pracy. Spadł z wysokości 3 metrów. W wyniku zdarzenia wystąpiła niewydolność oddechowa, krwiak podtwardówkowy półkuli mózgu lewej, złamanie kości pokrywy czaszki,uszkodzenie opony twardej i mózgowia, zatorowość płucna obwodowa, niedowład połowiczny prawostronny, stan po tracheostomii.