Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Pan Jerzy uległ wypadkowi przy pracy. Spadł z wysokości 3 metrów. W wyniku zdarzenia wystąpiła niewydolność oddechowa, krwiak podtwardówkowy półkuli mózgu lewej, złamanie kości pokrywy czaszki,uszkodzenie opony twardej i mózgowia, zatorowość płucna obwodowa, niedowład połowiczny prawostronny, stan po tracheostomii.