Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Pan Józef doznał urazu wielonarządowego i wielomiejscowego z urazem głowy i kręgosłupa w wyniku wypadku komunikacyjnego (2001 r.). Występuje utrwalony zespół pourazowych zaburzeń poznawczych z trwałymi zaburzeniami pamięci, szumami usznymi, zawrotami głowy, obustronnym niedosłuchem, zaburzeniami koncentracji, drażliwością, bólami głowy. Poza tym zaburzenia osobowości.