Przekaż darowiznę

W sierpniu 2015 roku Julia uległa wypadkowi komunikacyjnemu jako pasażerka samochodu. W wyniku tego zdarzenia doznała złamania trzonu kręgosłupa Th2 – Th3, złamania żuchwy, uszkodzenia rdzenia kręgowego oraz plegia kończyn dolnych.