Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

W sierpniu 2015 roku Julia uległa wypadkowi komunikacyjnemu jako pasażerka samochodu. W wyniku tego zdarzenia doznała złamania trzonu kręgosłupa Th2 – Th3, złamania żuchwy, uszkodzenia rdzenia kręgowego oraz plegia kończyn dolnych.