Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

W dniu 19.08.2020 ukochany mąż, ojciec, przyjaciel uległ poważnemu wypadkowi w którym całe jego i nasze dotychczasowe życie uległo przewartościowaniu. W trakcie wypadku doznał złamania kręgosłupa szyjnego z uszkodzeniem rdzenia kręgowego, konsekwencją czego było porażenie czterokończynowe. Od dnia wypadku spędził ponad 70 dni na oddziale intensywnej terapii w trakcie których walczył o życie będąc w stanie śpiączki farmakologicznej. Po dwóch miesiącach niepewności w dniu 05.11.2020 przeprowadzona została operacja dająca nadzieje na powrót do normalności w trakcie której wykonano stabilizacje odcinka szyjnego kręgosłupa. Po trzech tygodniach od dnia przeprowadzenia operacji udało się znaleźć miejsce dla Taty w ośrodku – Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej VOTUM. Od tego dnia rozpoczęliśmy intensywne starania o przywrócenie Tacie możliwie jak największej samodzielności w wykonywaniu codziennych podstawowych czynności. W trakcie leczenia potrzebna jest intensywna rehabilitacja pod okiem wykwalifikowanych specjalistów.

Jedyną nadzieją na powrót do samodzielności jest bardzo kosztowna rehabilitacja, w której miesięczny koszt wynosi około 23.000 złotych. Efekty takiego leczenia pojawią się dopiero po kilku miesiącach, w zależności od indywidualnego stanu Taty.