Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Kamil uległ wypadkowi komunikacyjnemu, w wyniku którego odniósł obrażenia ciała w postaci stłuczenia i obrzęku mózgu oraz stłuczenia pnia mózgu. Niedowład spastyczny prawostronny, zaburzenia płynności mowy.