Przekaż darowiznę

Kamil uległ wypadkowi komunikacyjnemu, w wyniku którego odniósł obrażenia ciała w postaci stłuczenia i obrzęku mózgu oraz stłuczenia pnia mózgu. Niedowład spastyczny prawostronny, zaburzenia płynności mowy.