Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Karolina jako pasażerka samochodu osobowego uległa wypadkowi w październiku 2017 roku. W wyniku zdarzenia doznała urazu wielonarządowego oraz urazu czaszkowo-mózgowego.