Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Karolina choruje na mózgowe porażenie dziecięce – niedowład czterokończynowy. Dziewczyna urodziła się z obciążonym wywiadem okołoporodowym. Od początku opóźniony i zaburzony rozwój psychomotoryczny.