Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Krzysztof w wyniku udaru utracił sprawność. Potrzebna jest ciągła i niezwykle kosztowna rehabilitacja. Wesprzyj Krzysztofa i daj mu szanse na potwór do samodzielność.