Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Pani Krystyna jest po po usunięciu krwiaka śródmózgowego prawej półkuli mózgu. Utrzymuje się niedowład czterokończynowy spastyczny, zależna jest całkowicie od osób trzecich.