Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Klaudia wraz z bratem uległa tragicznemu wypadkowi komunikacyjnemu. Czeka ją długotrwałe leczenie i kosztowna, intensywna rehabilitacja. Twoja pomoc ma ogromne znaczenie.