Przekaż darowiznę

Na skutek komplikacji po zabiegu usunięcia kamieni nerkowych Justyna utraciła sprawność. Porusza się na wózku,

a logiczny kontakt z nią jest ograniczony. Jeszcze niedawno była w stanie pracować zawodowo, wychowywać dwójkę dzieci i opiekować się 90-letnią ciocią. Dziś cała rodzina czeka na powrót Justyny do sprawności, ale droga do tego jest długa i niezwykle kosztowna. Dzięki Waszej pomocy Justyna dostanie szanse na odzyskanie tego, co utraciła.