Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Krzysztof w 2006 r. miał wypadek samochodowy, w którym zginęła siostra i szwagier. Doszło do wielu złamań, urazu czaszkowo – mózgowego, urazu kręgosłupa szyjnego ze złamaniem kręgów C6, C7, C3 , urazu rdzenia kręgowego odc. szyjnego.