Przekaż darowiznę

Krzysztof uległ wypadkowi samochodowemu w listopadzie 2012 roku. Doznał urazu czaszkowo-mózgowego, wodogłowie pourazowe. U mężczyzny utrzymuje się niedowład czterokończynowy, encefalopatia pourazowa. Wymaga intensywnej rehabilitacji.