Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Krzysztof uległ wypadkowi samochodowemu w listopadzie 2012 roku. Doznał urazu czaszkowo-mózgowego, wodogłowie pourazowe. U mężczyzny utrzymuje się niedowład czterokończynowy, encefalopatia pourazowa. Wymaga intensywnej rehabilitacji.