Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Krzysztof w styczniu 2016 uległ wypadkowi na nartach. W wyniku tego zdarzenia doznał urazu wielonarządowego z krwotokiem podpajęczynówkowym, stłuczeniem klatki piersiowej, stłuczeniem płuc, złamaniem obojczyka.