Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Krzysztof, gdy miał siedem lat stracił rodziców w wypadku samochodowym, który spowodował jego ojciec. Jego rodziną zastępczą jest babcia Elwira. Rodzina prosi o wsparcie z powodu trudnej sytuacji materialnej.