Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Pan Krzysztof trafił do szpitala po urazie lewego podudzia. Do wypadku doszło w pracy. Niestety rana była na tyle rozległa, że zdecydowano o amputacji. Teraz czas na rehabilitację, a także dopasowanie protezy.