Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Krzysztof brał udział w wypadku komunikacyjnym. Z urazem wielonarządowym został przewieziony do Szpitala w Pile. Tam, aby wykonać szereg badań lekarze wprowadzili go w stan śpiączki farmakologicznej. Stwierdzono między innymi: pęknięcie cieśni aorty, zmiażdżenia miednicy, wielomiejscowe złamanie kości udowej prawej i otwarte złamanie lewego ramienia. Stan Krzysztofa określono jako krytyczny.Krzysztof nadal leży na OIT w śpiączce farmakologicznej w stanie zagrażającym jego życiu, czekając na operację kości udowej oraz lewego ramienia.