Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Pęknięcie tętniaka. Pan Krzysztof jest z domu, rehabilituje się w domu.

Pan Krzysztof potrzebuje rehabilitacji ze względu na porażenie lewej kończyny górnej i znaczny niedowład lewej kończyny dolnej. W tym stanie jest od kwietnia 2020 roku, kiedy to doznał krwotoku podpajęczynówkowego z pękniętego tętniaka tętnicy szyjnej. Początkowo jego stan był krytyczny, obecnie siada i staje samodzielnie, a nawet chodzi przy czynnej asekuracji terapeuty. By stan nadal się poprawiał, konieczna jest rehabilitacja. Tylko regularne ćwiczenia z fizjoterpautą i rehabilitantem zagwarantują stabilizację i poprawę mobilności Pana Krzysztofa.