Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Paweł urodził się w 2017 roku i cierpi na chorobę wrodzoną – wodogłowie, skoliozę, porażenie kończyn dolnych. Potrzebuje rehabilitacji i specjalistycznego sprzętu. Dzięki Twojej pomocy to marzenie może się ziścić.