Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

To miały być wspaniałe rodzinne Święta Bożego Narodzenia. Jednak okazały się czasem pełnym niepewności i walki o życie naszej córki. Marta ma 28 lat, jest naszym jedynym dzieckiem, a jej radość i promienne spojrzenie na świat sprawiają, że jest dla naszej rodziny najcenniejszym skarbem. Teraz walczy o powrót do zdrowia, a potrzebna jest do tego kosztowna rehabilitacja. 

Marta zawsze marzyła o studiach w Trójmieście, miejscu, gdzie morze staje się nie tylko pejzażem, ale również źródłem inspiracji. Marzenie to spełniła i w nowym miejscu rozpoczęła swoje dorosłe życie. W czasie wolnym cieszyła się z błękitu fal oraz fascynujących historii ze swoich ukochanych książek. Dla nas jako rodziców, każdy krok Marty w nowym miejscu jest powodem do dumy i radości.

Niestety, 21 grudnia 2023 r. nasze życie nagle nabrało dramatycznego obrotu w wyniku tragicznego wypadku. Nasza kochana córka została potrącona, gdy przechodziła przez przejście dla pieszych. Siła uderzenia była ogromna i Marta w stanie ciężkim została przewieziona do szpitala, gdzie w śpiączce walczyła o życie. 

Teraz po czasie pełnym lęku nasze serca odżywają, bo Marta jest z nami! Odzyskała przytomność i każdego dnia walczy o powrót do swojej normalności. Walczy o każde pojedyncze słowo, gest i ruch. W tym powrocie do normalności ma pomóc wielomiesięczna, intensywna rehabilitacja w jednym z najlepszych ośrodków w Polsce.

Koszty rehabilitacji są ogromne i przewyższyły nasze nawet pesymistyczne przewidywania. Jednak wiemy jedno i wszyscy specjaliści są zgodni –  nasza córka potrzebuje tej rehabilitacji już teraz, aby mieć jak największe szanse na walkę o siebie, swoje zdrowie i sprawność.

W obliczu tej bolesnej sytuacji zwracamy się do Was z gorącą prośbą o wsparcie. Każda wpłata się liczy i ma znaczenie dla naszej rodziny w tej najtrudniejszej walce. Wasza dobroć pomoże nam jako rodzinie przetrwać trudny czas i umożliwi powrót Marty do jej marzeń.

Rodzice Marty

———————————————————————————————————————————-

These were supposed to be wonderful family Christmas holidays, but they turned out to be a time filled with uncertainty and a struggle for our daughter’s life. Marta, at 28, is our only child, and her zest for life and radiant gaze make her the most precious treasure for our family. Now, she is fighting for her health, and expensive rehabilitation is needed for that.

Marta always dreamed of studying in Tricity, a place where the sea becomes not only a landscape but also a source of inspiration. She fulfilled this dream and started her adult life in a new place. In her free time, she enjoyed the blue of the waves and fascinating stories from her beloved books. For us, as parents, every step Marta takes in a new place is a reason for pride and joy.
Unfortunately, on December 21, 2023, our lives suddenly took a dramatic turn due to a tragic accident. Our beloved daughter was hit while crossing the pedestrian crossing on a green light. The impact was enormous, and Marta, in critical condition, was transported to the hospital, where she fought for her life in a coma.

Now, after a time full of fear, our hearts revive because Marta is with us. Our daughter has regained consciousness, and every day she fights to return to her normalcy. She fights for every single word, gesture, and movement.
To help her return to normalcy, she needs months of intensive rehabilitation in one of the best centers in Poland. The costs of rehabilitation are enormous and have exceeded our most optimistic predictions. However, we know one thing, and all specialists agree—our daughter needs this rehabilitation now to have the best chances of fighting for herself, her health, and her fitness.
In the face of this painful situation, we appeal to you with a heartfelt request for support. Every donation counts and matters to us and our daughter in this most difficult fight. Your kindness will help our family survive this tough time and enable Marta to return to her dreams.

Marta’s Parents