Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Leszek doznał nieokreślonego uszkodzenia mózgu spowodowanego encefalopatią niedotlenieniowo – hipoglikemiczną. Wszystkie plany i marzenia zostały brutalnie przerwane.

Rehabilitacja jest bardzo kosztowna i trwa już blisko dwa lata.

Tylko rehabilitacja ciągła pozwala na odzyskanie małymi krokami sprawności i utrzymanie tego co już zostało wypracowane.

Dlatego każda pomoc się liczy, a Ty możesz pomóc Leszkowi w tej trudnej życiowej walce z jaką się mierzy!