Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Łukasz jest osobą niepełnosprawną od 16. roku życia. Został brutalnie pobity i okradziony. Z powodu niedotlenieniowego uszkodzenia mózgu mężczyzna cierpi na niedowład czterokończynowy. Jest niezdolny do samodzielnego życia. Jego mama, również mająca problemy ze zdrowiem, poświęciła się całkowicie opiece nad synem. Prócz codziennej pielęgnacji sama go pionizuje, masuje i sadza przy rotorze. Łukasz wymaga kosztownej, fachowej i wielokierunkowej rehabilitacji.