Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Obaj chłopcy urodzili się z zanikami korowo-podkorowymi mózgu. Samodzielnie nie chodzą, nie mówią, nie zgłaszają potrzeb fizjologicznych. Aby opóźnić postęp choroby, niezbędna jest regularna rehabilitacja, praca z logopedą oraz psychologiem.