Przekaż darowiznę

Stan po skoku do wody na głowę. Uraz kręgosłupa szyjnego z uszkodzeniem rdzenia kręgowego. Porażenie kończyn górnych dotyczące dłoni, cięte zaburzenia czucia  od th3, porażenie kończyn dolnych. TK kręgosłupa, złamanie od C3 do C6, trzon C5 złamanie z zawężeniem kanału kręgowego.