Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Magdalena została potrącona przez samochód. Doznała obrażeń wielonarządowych w tym obrażeń czaszkowo-mózgowych, złamania kończyn oraz miednicy, wymaga stałej rehabilitacji.