Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Przez rozległy zawał i nagłe zatrzymanie krążenia Rafał utracił sprawność. Cierpi na niedowład kończyn, ma problemy z mową i pamięcią.

Intensywna i kosztowna rehabilitacja daje mu szansę na powrót do sprawności.