Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Marcel – cierpi na autyzm wczesnodziecięcy oraz padaczkę, Anastazja – urodziła się z 10 pkt w skali Apgar, uogólnione nabyte obniżenie napięcia mięśniowego, opóźnienie rozwoju mowy.
n