Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Marcin jest marynarzem, który uległ poważnemu wypadkowi podczas powrotu z pracy do domu. Tylko cud sprawił, że przeżył. Niestety, od momentu wypadku nie odzyskał świadomości. Rodzina Marcina zawsze oczekiwała na jego powrót. Dziś czekają aż znów do nich powróci. Ze snu, który nie pozwala mu odzyskać świadomości i wymaga codziennej wielogodzinnej rehabilitacji. Wierzą, że Marcin się obudzi. że jeszcze dotknie morskich fal.
n