Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Marcin uległ wypadkowi na torach kolejowych. Wracając rano wraz z przyjaciółmi na skutek niezachowania ostrożności został potrącony przez pociąg w wyniku czego doznał urazu zmiażdżeniowego stopy prawej. Stan po amputacji podudzia prawego.