Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Przed wypadkiem był bardzo energicznym i żywiołowym mężczyzną. Kochał motory, samochody i wyścigi. Był pomocny i miał dobre serce. Zaangażował się w pomoc w zbiórce pieniędzy dla chorej na SMA 3 letniej Igi.  Był współorganizatorem oraz uczestnikiem wyścigów Wrak Rice. Propagując sporty motorowe, brał też czynny udział w stworzeniu toru motokrosowego. Teraz sam potrzebuje pomocy…