Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Poszkodowany w wypadku komunikacyjnym w 2003 r.

1. Przed wypadkiem pracował jako przedstawiciel handlowy w firmie ubezpieczeniowej, był komunikatywny, miał zdolności do nawiązywania kontaktów z ludźmi i w perspektywie duże sukcesy w tym zawodzie oraz w innych przedsięwzięciach.

2. Studiował na Politechnice Łódzkiej na Wydziale Mechanicznym.

3. Interesował się motoryzacją, fotografią, miał zdolności plastyczne, był bardzo sprawny fizycznie, lubił uprawiać różne dziedziny sportu.

4.Przed wypadkiem mieszkał z narzeczoną, chciał założyć rodzinę.