Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

W kwietniu 2015 r. Marek uległ wypadkowi komunikacyjnemu doznając wielomiejscowego stłuczenia mózgu, krwotoku podpajęczynówkowego, złamania kości twarzoczaszki, złamania kręgu C1. Utrzymuje się czterokończynowy niedowład spastyczny.