Przekaż darowiznę

W kwietniu 2015 r. Marek uległ wypadkowi komunikacyjnemu doznając wielomiejscowego stłuczenia mózgu, krwotoku podpajęczynówkowego, złamania kości twarzoczaszki, złamania kręgu C1. Utrzymuje się czterokończynowy niedowład spastyczny.