Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Pan Marek uległ wypadkowi samochodowemu 1996 roku nie z jego winy. Doznał urazu kręgosłupa, licznych obrażeń twarzoczaszki, wymaga rehabilitacji.