Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

U Marka utrzymuje się niedowład wiotki kończyn dolnych z wieloodłamowym złamaniem trzonu kręgu L3 z uszkodzeniem ogona końskiego operowanym 20.09.2007r. Odbarczenie rdzenia i stabilizacja tylna . Brak ruchu w stawie skokowym, osłabienie siły mięśniowej zwłaszcza zginaczy stawu kolanowego, osłabienie czucia powierzchniowego podudzia i brak czucia w stopie. Tolerancja ćwiczeń i zabiegów dobra.