Dziękujemy za wsparcie

Marek był uczestnikiem wypadku komunikacyjnego na skutek czego doznał obrzęku mózgu, stłuczenia serca, przebicia płuca, zmiażdżenia kręgu 8,9,10,2,3. Stan po operacji, która umożliwiła samodzielne siedzenie na wózku.