Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Pan Marek w grudniu 2019 przeszedł zawał lewej półkuli mózgu. Skutkiem udaru jest niedowład prawej kończyny górnej i dolnej. Niespełna 3 lata wcześniej był leczony z powodu glejaka wielopostaciowego. Przeszedł operację neurochirurgiczną, a następnie chemio- i radioterapię. Glejak sprawił, że ma znacznie ograniczone pole widzenia i niedosłuch. Pan Marek jest poddawany  systematycznej, kosztownej rehabilitacji i intensywnie ćwiczy, aby wrócić do pełnej sprawności.