Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Marek przeszedł operację kręgosłupa w odcinku L w lutym 2016 roku. W wyniku powikłań po operacji utracił on sprawność. Marek codziennie pracuje nad jej poprawą. Jednak rehabilitacja generuje ogromne koszty, które przekraczają jego możliwości finansowe. Prosimy o Wasze wsparcie.