Przekaż darowiznę

Mariusz na skutek wypadku komunikacyjnego doznał urazu rdzenia na odcinku Th3 – Th4, czucie głębokie zachowane. Jest w trakcie rehabilitacji, porusza nogami.