Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Mariusz na skutek wypadku komunikacyjnego doznał urazu rdzenia na odcinku Th3 – Th4, czucie głębokie zachowane. Jest w trakcie rehabilitacji, porusza nogami.