Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Mariusz uległ wypadkowi w pracy. Podczas prac polegających na czyszczeniu rynien spadł z dachu doznając pęknięcia dwóch kręgów lędźwiowych kręgosłupa. Nastąpił uraz kręgosłupa odcinka lędźwiowego, po wypadku przytomny w kontakcie słownym, wydolny krążeniowo – oddechowo. Spastyczny niedowład kończyn dolnych po urazie kręgosłupa ze złamaniem i niedokrwieniem rdzenia.