Przekaż darowiznę

Mariusz odzyskuje siły po wypadku – na nowo uczy się codziennych czynności, oswaja z kalectwem… Obecnie rodzice sprawują opiekę nad synem, jednak z dnia na dzień i dla nich jest to coraz większe wyzwanie. Medycyna w chwili obecnej jest bezsilna wobec zerwanego rdzenia kręgowego, jednak nowoczesna technika stwarza możliwość powrotu do samodzielności.