Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Mariusz odzyskuje siły po wypadku – na nowo uczy się codziennych czynności, oswaja z kalectwem… Obecnie rodzice sprawują opiekę nad synem, jednak z dnia na dzień i dla nich jest to coraz większe wyzwanie. Medycyna w chwili obecnej jest bezsilna wobec zerwanego rdzenia kręgowego, jednak nowoczesna technika stwarza możliwość powrotu do samodzielności.