Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Mariusz w kwietniu 2019r. uległ wypadkowi komunikacyjnemu, w wyniku którego doznał poważnego urazu czaszkowo-mózgowego. Mariusz uchodzi za człowieka niezależnego, dążącego do celu a jednocześnie wrażliwego. Jest w domu pod opieką czujnej mamy, która od stycznia 2021 r. zrezygnowała z pracy zawodowej, żeby opiekować się synem. W miarę możliwości zapewnienia mu rehabilitację i usługi logopedy. Niestety stan Mariusza, gdzie od wypadku w kwietniu 2019 r. minęły dwa lata nie poprawia się, chociaż jest w miarę stabilny. Mariusz oddycha za pomocą rurki, jest odżywiany dietą przemysłową i ma przykurcze wszystkich kończyn. Jednak da się zauważyć, że pragnie się porozumieć z otoczeniem, widzi i rozumie, co się wokół niego dzieje. Żyje zamknięty w sobie. Jego mama cały czas wierzy, że sytuacja się zmieni na lepsze. Oby tak się stało. Rodzina Mariusza potrzebuje wsparcia finansowego na rehabilitację. Za wszelkie wpłaty mama Mariusza dziękuje.