Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Marta uległa wypadkowi komunikacyjnemu w wyniku czego doznała obrażeń wielonarządowych, obustronnych krwiaków przymózgowych (stan po usunięciu), uszkodzenia podstawy czaszki, oczodołu, kości szczękowej, stłuczenia płuc.