Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Marzena w grudniu 2013 r. uległa wypadkowi komunikacyjnemu. Nie zapanowała nad pojazdem i wpadła w poślizg. W wyniku tego zdarzenia doznała urazu czaszkowo-mózgowego, złamania kości krzyżowej, złamania kości kulszowych. Wymaga rehabilitacji.