Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Marzena w październiku 2017 roku uległa wypadkowi komunikacyjnemu, w wyniku zdarzenia wystąpił poważny uraz wielonarządowy, uraz głowy oraz krwawienie do OUN, złamana wieloodłamowe kości, utrzymywana była w stanie śpiączki farmakologicznej. Utrzymuje się niedowład czterokończynowy.