Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Mateusz w 2011 roku uległ wypadkowi komunikacyjnemu na skutek czego doznał urazu wielonarządowego – złamania kręgosłupa szyjnego na poziomie C6-C7, porażenie czterokończynowe, częściowa kontrola zwieraczy.