Przekaż darowiznę
1) Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane przez Fundację VOTUM zgodnie z Polityką prywatności oraz Zasadami dokonywania darowizn.
2) Zasady przetwarzania danych osobowych darczyńców przez PayU S.A. są określone w Zasadach płatności PayU, do których link udostępniony jest etapie wyboru sposobu dokonania płatności.

Mateusz dzień przed wigilią Bożego Narodzenia 2014 r. uległ poważnemu wypadkowi komunikacyjnemu, w którym doznał obrażeń ciała i urazu czaszkowo – mózgowego.

Od tamtej pory trwa jego leczenie i rehabilitacja. Mateusz ma niedowład czterokończynowy, wymaga stałej rehabilitacji i specjalistycznej opieki.

Pomóżmy w walce o jego sprawność.