Przekaż darowiznę

Mateusz uległ wypadkowi komunikacyjnemu w wyniku, którego nastąpił uraz wielonarządowy oraz uraz kończyn dolnych.